• Om teatrar i romarriket

    I romarriket var teater och drama mycket influerat av grekisk kultur, men romarna hade en speciell högtid jämfört med grekerna som hette Ludi Romani som de var ensamma om.