Berömda teaterpjäser genom historien

Teater har sedan mycket tidiga år i människolivet varit en väldigt populär form av underhållning. Många kända gamla teaterpjäser spelas än idag är mycket populära samt kommer i nya tappningar. Det är dessa klassiker som spelats årtionde efter årtionde som faktiskt bibehåller teater fantasternas intresse, samt lockar nybörjar åskådare inom teatervärlden. Som alla känner till är Shakespeare en gigant bland pjäsförfattare.

Shakespeare har skrivit extremt många pjäser under sin livstid. Några av de mest kända är Macbeth, Romeo och Julia samt Hamlet. Den allra största som Sverige har haft inom kategorin är August Strindberg, han har bland annat skrivit Fröken Julie. Nedan kommer det finnas exempel på hur några av dessa berömda pjäserna klarat sig under historiens gång på de alla olika internationella teatrarna samt genom de alla årtionden och århundraden som passerat.

Hamlet

Denna klassiker skriven av Shakespeare gavs ut för första gången året 1603. Sedan dess har uppsättningar världen över utförts. I Sverige så spelades den första upplagan av den år 1787 för att sedan år 1819 tryckas för den första gången. Pjäsen har spelats i över 105 upplagor i svenska teatrar mellan åren 1902 och 2017. Hamlet är den pjäs som är överlägset mest spelad i teatervärlden. Den räknas som något inofficiellt inträdesprov i teatervärlden för män i alla åldrar. Därför så har den spelats och spelas den flitigt i alla världens olika hörn genom alla år. I England, landet som pjäsen kom från penna till papper, så är den allra första dokumenterade Hamlet pjäsen daterad till året 1607. Detta skedde dock på ett fartyg som låg längs en kust och framfördes självfallet av fartygets besättning. På fastlandet i England så är den första föreställningen dokumenterat daterad till år 1619 framför hovet. För att ge exempel på länder som flitigt ställer upp nya uppsättningar av föreställningen så kan man nämna allt ifrån Frankrike och Tyskland till USA och Kina.

Romeo och Julia

Denna pjäs är även den en av Shakespeares klassiker. Tragedin till pjäs har berört hjärtan världen över med sin hjärtekrossande kärlek. I England där pjäsen blev skriven gavs den för första gången ut år 1597. Det var först år 1776 som pjäsen för första gången framfördes på svensk mark och ungefärligen en livstid senare så gavs den ut som skrift år 1845. Sedan år 1990 har pjäsen spelats i snart 80 stycken olika upplagor i Sverige.

Det var på den första dagen i månaden mars år 1662 som den första uppställningen spelades, vilket man kan se bevis på i dokumentation. Föreställningen blev den första efter att England varit under teater förbud som pågått i hela 18 års tid. Precis som Hamlet är detta en pjäs som är en klassiker inom alla olika organisationer eller skolor som har anknytning till teater. Den är mycket populär att spela då huvudrollerna är både en kvinna och en man. Dessutom är pjäsen så populär och känd världen över. Kärlekshistorien Romeo och Julia skulle nog nästan vilken individ som helst känns till oavsett vart i världen man befinner sig. Uppsättningarna som gjorts under åren sedan den skrevs världen över går ej att ta in, antalet är ofantligt stort.