Byggnader på Kungliga operan

Flera byggnader har tillhört kungliga operan och en av dem är Bollhuset som var den första byggnaden. När den första operan uppfördes på Stora Bollhuset sades det att den svenska operan föddes. Under den här tiden var kungen väldigt verksam i att driva operan i Sverige framåt och Gustav III hade en stor del i utvecklingen av den svenska operan från början. Han beställde redan 1775 ett nytt operahus för att kunna hålla större föreställningar.

Gustavianska operahuset

Det nya operahuset kom att uppföras vid Gustaf Adolfs torg och var färdig 1782. Från början var det inget stort operahus utan rymde fyra rader och hade en parkett. Efter hand byggdes den ut med en rad till fem. Gustav III´s syster lät uppföra en spegelvänd byggnad på andra sidan torget och än idag kan vi alltså se hur operahuset såg ut på den tiden. Den byggnaden finns kvar idag och här håller utrikesdepartementet till.

Kungen blev mördad i huset under en maskeradbal 1792. Efter mordet fördes kungen först till lilla kabinettet och det rummet återuppfördes i byggnaden som kom att uppföras som nästa operahus. Maskeradbaler förbjöds helt efter mordet och det var inte förrän 1821 som de började tillåtas igen.

Det här operahuset revs på grund av eftersatt underhåll och att byggnaden hade kommit att bli i för dåligt skick 1892. Scenen hade kommit att bli för liten och byggnaden sades vara brandfarlig. Den dåvarande kungen, Oscar II, ville uppföra ett nytt operahus på den platsen där det gamla hade legat.

Oscarianska operahuset som vi har idag

Det dröjde inte många år innan det nya operahuset stod färdigt 1898. Oscarianska operahuset har det ofta kallats och namnet kommer från kung Oscar II. Operasällskapet höll under byggnadsåren till ute på Blasieholmen i Svenska Teatern. Den byggnad vi idag har som är Kungliga operan har en nybarockstil och arkitekten valde att hämta mycket av inspirationen från operan i Paris. För att kunna använda samma dekor som tidigare fick den nya scenen samma mått som den gamla.

Eftersom det tidigare hade stått två byggnader med samma exteriör blev det många skriverier, diskussioner och klagomål på den nya byggnaden. Det sades ofta att den symmetri som tidigare hade funnits hade blivit förstörd. Många hårda ord kom över den nya byggnaden, men när Riksdagshuset kom att byggas några år senare blev den mer omtalad och klagomålen över Kungliga operan började lägga sig.

Kungliga operan idag

Idag har huvudsalongen plats för 1100 åskådare på tre rader och parkett. I byggnaden finns förutom stora salongen 1000 rum till och den som är mest utmärkande av dem är Guldfoajén med sina förgyllda väggar. Något som inte märks utåt är att byggnaden har imponerande 13 våningar. I byggnaden ryms även den kända restaurangen Operakällaren som tillhör en av Sveriges mest välrenommerade och kända restauranger.

Genom åren har det löpande gjorts förändringar både invändigt och utvändigt och den mest påtagliga förändringen har varit när scenen byggdes ut. Det har dessutom byggts till repetitionssalar för både orkestern och för uppsättningarna.