Kungliga operan

Inne i Stockholm finns en av de största scenerna för opera och balett. Namnet leder en mest in på opera, men trots det är 40 % av de föreställningar som hålls här balett. Opera står fortfarande för en större del av föreställningarna md 60 %. En blandning av gamla produktioner som har gått i historien och nyproduktioner som kommer varje år är det som visas upp på scenen. Många av de föreställningar som har visats tidigare har med jämna mellanrum en nypremiär. I byggnaden ryms inte bara operahallen utan även den Kungliga baletten får plats här och därmed har baletten en naturlig roll på scenutrymmet. Två andra stora organisationer som håller till här är Kungliga operans kör och Kungliga hovkapellet.

Många personligheter har genom åren haft en roll på scen här och vi hittar både internationellt kända och svenskar bland personerna. Dessutom har flertalet fått hedersutnämnande som hovdansare eller hovsångare. Det har varit personer som Jussi Björling, Ingemar Bergman och Jenny Lind som är några av de mer kända namnen. Kungliga operan har många gånger varit platsen för urpremiärer av olika verk både var gäller dans och opera.

Scenerna

Kungliga operan har haft uppsättningar på fler ställen än bara huvudscenen. På Gäddviken finns kostymavdelningen, dekorverkstäderna och förråd och även en scen som sattes i bruk 2013. Här har föreställningar hållits sedan dess med plats för 180 åskådare. Under slutet på 50-talet sattes en del produktioner upp på Blancheteatern, men sedan Rotundan kom till i huvudbyggnaden har inga uppsättningar från Kungliga operan gjorts på Blancheteatern. Sommartid används Drottningsholmsteatern för en del uppsättningar och ofta i samarbete tillsammans med andra scener. En större publik har många gånger kunnat nås genom samarbeten med både SVT och Sveriges radio.

Kungliga operans kör

En av Sveriges största körer har sin plats inne på Kungliga operan. Det är kören med samma namn, Kungliga operans kör. Den är inte bara den största professionella kören utan tillhör de äldsta körerna i världen. Kören har funnits ända sedan 1773 och har idag runt 60 sångare.

I de allra flesta uppsättningar på Kungliga operan är kören med i bakgrunden. Kören fick under 2013 erhålla ett av de mest prestigefyllda priserna en kör kan få genom att ta emot SvDs operapris.

Kungliga hovkapellet

En opera är inte fulländad utan en riktigt bra orkester och den finns även på Kungliga operan genom Kungliga hovkapellet. Många gånger blir upplevelsen starkare genom en riktigt bra orkester och det här är dessutom en av världens äldsta. Hovkapellet omnämns redan för 490 år sedan under Gustav Vasas tid och det är i räkenskaperna för hovstaten som det omnämnts.

Utvecklingen har genom åren gått framåt och idag har både storlek och en del av instrumenten bytts ut. Idag är det en fullskalig symfoniorkester som utgör hovkapellet mot det dussintal som var med i början. I början var det även bara slagverk och blåsinstrument med. Med 490 års historia har hovkapellet lyckats få en plats som en av de bästa operaorkestrarna i världen och tillhör de mest välrenommerade.