Opera och dess historia

Opera är en genre som får en att stanna till. Även om man har svårt att tyda vad som sägs, ger tonsättning och scenspråk en berörd och hänförd. Opera är en känslostorm som får en att känna. Idag kan man se opera på ex. Kungliga Operan. Här tas Italiens, Frankrikes samt Englands operahistoria upp. Ett försteg till den opera man känner till idag kommer från liturgiska spel, bibliska verk. Det var mycket populärt och utvecklades till att år 1637 öppna upp det första operahuset där inträde krävdes.

Italien och Frankrike

I Italien under 1500-1600-talet var Claudio Menteverdis en betydande person. Han skrev opera och första operan Orfeo var ett stort verk vilken räknas som världens första i sitt slag. Med många instrument och en stor uppsättning blev hans musik bred och hade ett annat djup än tidigare orkestrar. Personer från andra städer inspirerades och började uppföra egna föreställningar. Monteverdi använde sig av antik mytologi medan Stefan Landi var en av de som istället använde inspiration från kristendomen.

I Toscana byggdes första teatern med skjutbar scen, framträdanden som skedde där blev spektakulära. Musik till operor kom från musikskolor och en stor utveckling kring scenbyggande skedde i Venedig.

Italienarna kom under 1600-talet till Frankrike och vid högtidliga event spelades  italiensk operamusik. I Italien fokuserades mycket på musiken medan man i utvecklingen av den franska operan satsade mer på handling och balett. Ludvig XIV:s hade balett som stort intresse vilket fick tonsättare Jean-Baptiste Lully och författare Molière att veta uppbyggnaden på sina verk. Lully och Molière var dominerande i överklassen. Operan kom till lägre klasser och opera framfördes vid marknader och torg, strikta regler gjorde att musik och teater inte kunde sammanföra hur som helst. Opéra-comique kom att skapas och bestod av mimande skådespelare med text på rulle.

England

England befann sig under 1600-talet i inbördeskrig och kulturlivet var inte blomstrande. Musik sattes tidigt ihop med teater i Shakespeares uppsättningar, senare kom mer operaliknande pjäser att spelas upp med inspiration från Molière och Lully. Henry Prucell skrev operor i England och inom sex år skrev han över 40 verk!  Den italienska påverkan var inte stor och landet hamnade i skymundan. Under 1700-talet blev Georg Freidrich Händel mest framgångsrik inom den engelska operan. Genrerna och stilarna genomgick flera förändringar och runt 1750 kom två opera genrer i konflikt. Rivalitet förekom under flera år vilket resulterade i att i slutet av 1700-talet var framtidens opera mer moderniserad och genrer slogs ihop.

Mozart hade en viktig betydelse gällande operans utveckling och fick tidigt sätta upp operor för kejsaren Joseph II. Hans verk har idag ett starkt historiskt värde. Under 1800-talet var det stora spänningar i Europa. Flera europeiska länder skrev verk för att berätta om sitt land och stärka sin nationalitet. Nästan alla stora städer fick operahus eller teatrar. Namn som Verdi, Weber, Wagner, Bellini, Rossini, Puccini, Tjajkovskij var personer som representerar 1800-talets opera.

Under 1900-talet ligger operans förändringar i experimentlusta. Man återanvände äldre verk och utvecklade nya stilar. Inom instrumenteringen var Wagner och Strauss framträdande. Många stora namn kom under denna tid, som Debussy, Darius Milhaud, Puccini, Prokofjevs.