Teaterhistoria

Ända sedan 200 år f.Kr. under antikens grekland har man underhållits av teater. Så som teatern ser ut idag har den inte alltid gjort, den har genomgått många förändringar gällande allt från scenkonstruktion, skådespelare och genrer för att nå fram till vad vi har idag. Här kommer en snabb introduktion till första åren av teaters historia fram till renässansen.

Med religiös bakgrund

De allra första spåren av det som idag kallas teater kommer från religiösa ritualer. Man behövde inte delta i rituella aktiviteter utan fanns med som åskådare och tog del av en vision som gav en renande och läkande känslor. Lite liknande det vi har idag, men med helt andra premisser.

Teater från antikens Grekland är grunden i den Europeiska teater vi har idag. Under tiden var teater ett stort fenomen och bestod av festivaler, religiösa ritualer, politik, gymnastik, musik och poesi för att nämna några teater aktiviteter. Det var av stor betydelse och viktigt att som medborgare i landet att delta under festivalerna.

Från 500 f.Kr. finns den äldsta formen av tragedi kvar vilket är en form av dans teater. Det är från denna tid amfiteatern var som störst och man kan fortfarande besöka dessa teaterplatser under kulturella resor till landet.

Under det romerska rikets expansion, under 270 – 240 f.Kr. togs mycket grekisk mark, och romerna började spela teater baserad på grekiska verk eller som berörde grekiska ämnen. Under expansionens senare år 30 f.Kr till runt 470 f.Kr spreds teatern i västra Europa, längs medelhavet och bort till England.

Romersk teater var mer varierad och sofisitikerad än tidigare teaterformer och år 240 f.Kr. räknas som starten för romersk teater. Under tiden skrevs främst tragedier eller komedier.

Bevarande av grekiska pjäser

Övergången från det romerska riket till det bysantinska riket under 4-500-talet finns bevis som tyder att pantomim, att mima, danser samt kortare scener ur tragedier eller komedier var populära att framföra. Pjäserna blev mer politiska än religiösa under denna tid. Den viktigaste påverkan som skedde under denna tid i teaterhistorien var hur bevarandet av klassiska grekiska texterna fortsatte och det skapades en encyklopedi som samlar en stor del av information grekisk teater.

Medeltiden under 500-1000-talet var västra Europa i en instabil period och att spela teater blev en aktivitet som knappt existerade längre. Små grupper rörde sig runt och försökte hitta platser att spela på, men om några pjäser skrevs har man inga bevis för. Dessa små teatergrupper ansågs vara gudlösa, farliga och främmande så kyrkan förbjöd dem.

Istället började man i kyrkor dramatisera bibliska event. Präster bar symboliska kläder, prydde altaret, gick med rökelse och gjorde pantomim för att fira dessa kristna högtider. Från detta utvecklas liturgisk teater som bestod av två grupper vilka sjöng i dialog med varandra, detta utvecklades till pjäser med skådespeleri i. Liturgiska draman spreds i kristna länder i Europa och under 1200-talet började religiösa pjäser spelas utanför kyrkan. Teatern blev mer politisk och ekonomisk vilket var en bidragande faktor till att städer började växa.

1400-1500 började pjäser med mer moraliska undertoner eller satiriska pjäser ta plats. Under renässansen gick teatern från att vara något för gemene man till att mer tillhöra societeten. Teatern blomstrade! Det hölls tävlingar inom societeten för att se vem som kunde skriva de bästa pjäserna. Undrar vilka som vann? Kolla in denna historiska linje för att lära dig mer!